Политика на приватност

OnlineCasinoMacedonia ја почитува вашата приватност. Ние сме целосно посветени на заштита на вашите лични податоци. Оваа политика на приватност ќе ви помогне да разберете како функционира обработката на вашите лични податоци кога ќе го посетите OnlineCasinoMacedonia сајтот (во понатамошниот текст: Сајт/Сајтот) без разлика од каде доаѓате. Исто така ќе ви објасни кои се вашите права на приватност и како законот ве штити.

Било која информација во врска со посетителите на Сајтот која се прибира од страна на OnlineCasinoMacedonia е означена како “Корисничка Информација”.

1.     Управител

OnlineCasinoMacedonia е управител и одговорен субјект за работењето на Сајтот.

Доколку имате било какви прашања во врска со оваа политика на приватност, вклучувајќи и барања за користење на вашите законски права, ве молиме испратете порака преку електронска пошта на следнава адреса: info@onlinecasinomacedonia.com.

2.     Видови на Корисничка Информации кои е можно да ги прибереме:

 • Име и презиме (доколку е споделено од ваша страна)
 • Електронска пошта (имејл адреса)
 • ИП адреса
 • Податоци за вашата локација
 • Користење на Сајтот
 • Содржината која ќе ја поднесете, како на пример коментари, лични преференци, мислења или поплаки.

3.     За што се користат вашите лични податоци и кога се обработуваат

Online Casino Macedonia ќе прибере информации директно од вас кога ги користите нашите услуги или ќе го посетите Сајтот.

Ние ги користиме вашите лични податоци за да:

 • Испраќаме промотивни имејл пораки поврзани со одредени прозиводи и услуги.
 • Анализираме информации во нашите системи и бази на податоци со цел да го подобриме работењето на нашата веб страница и бизнис според преференците на корисниците.
 • Комуницираме со вас и да одговориме на вашите поракич на пример, преку имејл доколку не контактирате.
 • Подобриме рекламните пораки кои ги добивате од нас.
 • Искористиме нашите законски обврски или права.

Ние ги обработуваме вашите лични податоци само за целите кои ги набројавме погоре и кога сме сигурни дека:

 • Вие сте дале согласност да се користат податоците на тој начин.
 • Користењето на вашите лични податоци е неопходно за да ги оствариме нашите легитимни интереси како бизнис на начин кој е соодветен и ја почитува вашата приватност.

4.     Со кого ги споделуваме вашите лични податоци

Соработуваме со неколку компании кои ни помагаат да го управуваме нашиот бизнис и доставуваме услуги. На овие компании може, од време на време, да им бидат потребни вашите лични податоци. Главната компанија меѓу нив е Google Analytics.

5.     Директен маркетинг

Ќе ги користиме вашите лични податоци за да ви испратиме директна маркетинг комуникација во врска со производите и услугите кои ги нудиме ние и нашите партнери. На пример, може да добиете понуди поврзани со онлајн коцкање и спортско обложување. Овој маркетинг може да биде во форма на имејл пораки или таргетирани онлајн реклами.

Во некои случаи, обработката на вашите лични податоци за маркетиншки цели од наша страна ќе се заснова на вашите легитмни интереси. Кога тоа го налага законот, оваа активност ќе се заснова на ваша согласност.

Секогаш ќе имате право да одбиете понатамошни директни маркетинг пораки, во било кој момент. Може да го користите линкот (врската) за одјава на претплатата кој се наоѓа во сите директни маркетиншки комуникации.

Преземаме чекори да го ограничиме директниот маркетинг до разумно и соодветно ниво и да ви праќаме пораки кои веруваме дека со во ваш интерес или во согласност со информациите кои ги имаме за вас.

6.     Колку долго ги чуваме вашите лични податоци

Ќе ги задржиме вашите лични податоци со додека сметаме дека е разумно потребно да се чуваат заради причините кои ги набројавме во точка 3 од оваа политика на приватност.

Во некои случаи, ги задржуваме личните податоци во одреден период за да ги исполниме сметководствените, даночните или законските обврски.

Одржуваме политика на задржување на податоци. Кога вашите податоци повеќе не ни се потребни, истите се избришани или претворени во анонимни на безбеден начин.

7.     Вашите права

Вие имате неколку права кои се однесуваат на вашите лични податоци. Повеќе информации за секое од овие права може да најдете подолу.

За да ги искористите овие права, можете да не контактирате преку испраќање имејл порака info@onlinecasinomacedonia.com.

Имајте ги предвид следниве работи доколку сакате да ги искористите вашите права:

Пристап

Може да барате од нас да:

 • Потврдиме дали ги обработуваме вашите лични податоци.
 • Испратиме копија од тие податоци;
 • Обезбедиме други информации во врска со вашите лични податоци; како на пример, кои податоци ги имаме, за што ги користиме, на кого му се достапни, дали ги праќаме надвор од државата, како ги штитиме, колку долго ги чуваме, кои права ги имате, како може да се жалите и како ги добиваме тие податоци доколку овие информации не се веќе вклучени во оваа политика на приватност.

Исправки

Може да побарате од нас да ги исправиме неточните лични податоци.

Ние може да побараме од вас да ги потврдите податоците пред да ги исправиме.

Бришење

Имате право да побарате бришење на личните податоци, но само доколку:

 • Повеќе не се потребни за причините поради кои биле прибирани или
 • Ја повлечете согласноста или
 • Го искористите правото на приговор или
 • Се обработувале незаконски или
 • За да се задоволат некои законски обврски

Сајтот не е задолжен да ги следи вашите барања за бришење на личните податоци доколку обработката на овие податоци е задолжителна. Тоа се следниве случаи:

 • Заради усогласување со законските обврски или
 • Заради основање, користење или одбрана на законски побарувања.

Ограничувања

Може да побарате да ги ограничиме (на пример, да ги чуваме но не и користиме) вашите лични податоци, но само кога:

 • Нивната точност е оспорена, за да можеме да ја верификуваме точноста или
 • Обработката е незаконска, но не ви е потребно да ги избришеме или
 • Повеќе не се потребни за целите за кои се прибрани, но се уште ни требаат за да засноваме, користиме или одбраниме законски побарувања или
 • Сте го искористиле правото на жалба и верификацијата на оправданоста на таквото барање е во тек.

Сајтот може да продолжи да ги користи вашите лични податоци и покрај барањето за ограничување доколку:

 • Имаме ваша согласност или
 • За да засноваме, користиме или одбраниме законски побарувања или
 • Да ги заштитиме правата на други физички или правни лица.

Надлежност

Имате право да доставите жалба или приговор до надлежните тела во врска со обработката на вашите лични податоци.

Ве замолуваме сите отворени прашања, дилеми или спорови најпрво да пробате да ги решите со нас преку имејл коресподенција иако имате право да се обратите до надлежните тела во било кое време.

Floating Bar